Sounds Game

Dijual oleh: Baytzuhr Montessori

Montessori Sounds Game adalah aktiviti awal perkenalkan kanak-kanak dengan fonik. Sounds Game ini membantu kanak-kanak mengenal bunyi-bunyi awalan, akhiran dan tengah perkataan seterusnya memudahkan mereka membaca dan menulis.

Mengandungi 7 muka surat arahan dan senarai contoh-contoh objek yang boleh digunakan untuk bermain.